Podjetje EMN d.o.o.

je uspešno majhno inovativno podjetje, do sedaj pretežno usmerjeno v izvedbo izgradnje sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Tako je podjetje v preteklih letih je podjetje izvedlo številne  uspešne projekte izgradenj sončnih elektrarn, med ostalim je bilo tudi izvajalec “Inovativnega plus energetskega sistema”, ki je bil leta 2011 nagrajen na dnevih energetikov, kot energetsko najučinkovitejši projekt v Sloveniji s strani Ministrstva za gospodarstvo in Inštituta Jožef Štefan. Ob pretežni dejavnosti podjetje izvaja  tudi  program izvedbe inteligentnih hišnih instalacij ter ostalih elektro instalacij v objektih.

Izkušnje, 10 letna tradicija znanje in nova razvojna vizija pa podjetje postavlja pred nove izzive.

Podjetje se tako srečuje z razvojnim izzivom in širitvijo svoje ponudbe ter vstopa v segment “program stroškovno učinkovitih ogrevalnih sistemov za individualne uporabnike ter podjetja”.

V tej panogi vidi in zaznava predvsem priložnosti, zaradi vse večjega naraščanja stroškov klasičnih ogrevalnih energentov (UNP, kurilno olje, zemeljski plin), saj cene  energentov skokovito naraščajo, potrošniki pa se vse pogosteje odzivajo tako, da iščejo predvsem druge in alternativne variante za ogrevanje in posledično dolgoročno znižujejo svoje energetske stroške ogrevanja. 

Ob upoštevanju okoljskega vidika pa prevladuje tudi usmeritev ter odzivnost potrošnikov, da preferirajo in iščejo vse bolj rešitve, ki so okolju prijazne, enostavne za uporabo, učinkovite ter uporabljajo obnovljive vire, ki povzročajo čim manj CO2 izpustov.

Za uporabnike se odpira priložnost v segmentu ogrevalnih toplotnih črpalk, ki glede uporabe energenta spada med stroškovno najbolj učinkovite sisteme in izrablja obnovljive vire. Za svoje delovanje ti sistemi črpajo toploto iz okolice ter jo z manjšim deležem dodane električne energije dvignejo na višji temperaturni nivo. Ob vgradnji zalogovnika toplote, so stroški ogrevanja zaradi delovanja v nižjem cenovnem režimu elektrike še nižji.

© Copyright 2012 @ Emn d.o.o • elektroinštalacije, meritve, nadzor  —  Vse pravice pridržane.

EMN, inovativne energetske rešitve in razvoj, d.o.o. FACEBOOK.COM LINK