PROJEKTIRANJE

Nudimo vam izvedbo projektne dokumentacije za elektroinstalacije.

Posamezne faze projektiranja vključujejo idejni projekt IP, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekt za izvedbo PZI, projekt za razpis PZR, projekt izvedenih del PID, projekt obratovanja in vzdrževanja POV.

Prav tako vam izdelamo projekt inteligentne instalacije in razsvetljave za poslovne in individualne  objekte.

NADZOR

Kot član INŽINERSKE ZBORNICE SLOVENIJE  IZS E-1596, sem pooblaščen za naslednje funkcije:

  • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
ELEKTRIČNE MERITVE

Kot član ELEKTROTEHNIŠKE ZVEZE SLOVENIJE sem včlanjen v shemo EENELI eTest evidenčna številka B02-1246/01 , prav tako pa imam opravljen izpit po programu edison na GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE za meritve, izvajanje vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih instalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav.

Izvajamo jakotočne in šibkotočne meritve v električnih instalacij in vam pripravimo protokole meritev z ustreznimi izjavami.

Prav tako izvajamo meritve strelovodov.

Skladno z veljavnimi predpisi in standardi ugotavljamo kvaliteto izvedbe elektroinstalacij, s čimer zagotovimo varnost in zanesljivost delovanja.

Nudimo vam termovizijo električnih instalacij, s katero ugotavljamo pregrevanje. S tem postopkom lociramo šibke točke, ki so lahko vzrok požara in uničenja sklopov instalacij in porabnikov.

© Copyright 2012 @ Emn d.o.o • elektroinštalacije, meritve, nadzor  —  Vse pravice pridržane.

EMN, inovativne energetske rešitve in razvoj, d.o.o. FACEBOOK.COM LINK